Ebeveyn Koçluğu

Ebeveyn koçluğu, ailedeki tüm bireylerin potansiyellerinin ortaya çıkartılarak en üst düzeyde birbirlerine fayda sağlamak suretiyle, aile içerisinde olumlu iletişim modelleri kullanabilen bir yapının oluşturulabilmesi için ebeveynler ile yapılan yaratıcı ortaklık sürecidir.

Ebeveyn Koçu, ebeveynlere ayna tutarak geçmiş deneyimlerinin mevcut aile yaşantıları üzerindeki etkilerini objektif bir biçimde görmesini sağlar ve bunları geliştirmeye ve iyileştirmeye yönelik çalışmalar ile ebeveynlere farkındalık kazandırır. Ebeveyn Koçu, ebeveynleri şu anda bulundukları durumdan nasıl bir ebeveyn olmak istediklerine dair hedeflerine ulaşmaları konusunda destekler. Ebeveynlere içinde bulundukları durumu yansıtarak, artılarını ve eksilerini daha objektif biçimde görmesini sağlar. Ebeveynler kendi ebeveynlik değerlerine ve yaşamlarına ve de çocuklarının mizacına uygun yöntemleri seçerek aksiyon planlarını hazırlarlar.

Ebeveyn Koçluğu programından anneler, babalar, çocukların bakımından ve yetiştirilmesinden sorumlu olan kişiler, çocuklara rol model olanlar ve öğretmenler yararlanabilir. Ebeveyn Koçluğu’nda amaç çocuğun değiştirilmesi değildir. Çocuğun içinde bulunduğu sistemler duygu, düşünce ve davranışları zemininde değerlendirilir ve bunlarla ilgili ebeveynlerin nasıl aksiyon alacağı, ebeveynlik modelleri ve ebeveynlerin kendi duygu, düşünce ve davranışları üzerinde çalışılır.