Aile Değerleri ve Ebeveynlerin Rolü

Ebeveynlerin başlıca kaygılarından bir tanesi aile değerlerini çocuklarına nasıl aktaracağı ve çocuklarının bu değerleri nasıl benimseyeceğidir. Ebeveynler, okul çağına gelip de günün büyük kısmını okulda geçiren çocuklarının maruz kaldığı yeni sosyal çevrenin olası olumsuz etkisinden endişe ederler. Çocuklar, evlerinde görmedikleri davranışları görüp evlerinde kullanılmayan kelimeleri işitebilir. Ailelerinin değer yargılarını taşımayan ilişkiler içinde bulunabilir. Böyle bir […]