Funda Erdoğan

“2023 Kayaların Oğlu” Astrolojik Yorumu

Funda Erdoğan

Yazı Dizisi 1

“Kayaların Oğlu-2023” astrolojik bağlamda ne anlatmak istiyor?

Kayaların Oğlu parçasının sözlerinde geçen “babam sağı solu belli olmaz”, “kaya baba” ve “kayaların oğlu” astrolojinin üç önemli gezegeni olan Uranüs, Satürn ve Jüpiter’i çağrıştırıyor. Mitolojide Uranüs, Satürn’ün yani Kronos’un babasıdır. Kronos ise Zeus’un yani Jüpiter’in babasıdır. Satürn babası Uranüs’ü hadım ederek yönetimine son vermiştir. Jüpiter ise, aynı akıbete uğramaktan korktuğu için çocuklarını yutan Satürn’ün egemenliğine son vererek, Olimpos’un başına geçmiştir. Peki sıralama neden bu şekildedir?

Dane Rudhyar “Triptych” adlı eserinde Uranus’ü “evrensel ruhun yaratıcı gücü” olarak tanımlamaktadır. Saturn ise fiziksel bedendeki yaşamla ancak gerçekleşebilecek deneyim ve öğrenmeyi temsil etmektedir. Stephen Arroyo, sevgi olmadan tek başına Satürn’ün kahır ve ölüm olduğunu, yaşamın sevgi enerjisinin tezahürü için Jüpiter’in bazen de Neptün’ün yani lütuf ve inancın, Satürn’ü tamamladığını söyler. Çaba yani Satürn olmadan ise lütuf gelmeyecektir.

“Kayaların toprağa dikine saplandığı yerde doğdum
Toprak anayla, kaya babanın oğluyum ben”

“Toprak anam sevgi dolu, bereket dolu
Toprak anam sessiz ama toprak anam dopdolu
Toprak anam, toprak anam Anadolu”

Toprak Ana, Kronos yani Satürn’ün annesi Gaia’dır. Uranüs, Gaia’dan doğan çocuklarını doğar doğmaz toprağa soktuğu için parçada da geçtiği gibi Toprak Ana dopduludur.

Kayaların Oğlu parçasının bizi götürdüğü 29.10.2023 tarihinin haritasını astrolojik açıdan değerlendirdiğimizde, Gaia için haritada anneyi temsil eden Ay’ın Sabian sembolü bize “Okyanustan yükselen yeni bir kıta.” diyor. Büyük bir kara parçasının okyanustan yükselmesi, öncesinde büyük sarsıntıları, büyük bir ivmeyi gerektirir. Her nekadar bir anda oluveren bir şeymiş gibi gözükse de aslında bir birikim ve bir enerjinin nihai hali gibi de düşünebiliriz bu sembolün anlamını. Artık belli bir olgunluğa gelmiş, spritüel ya da duygusal anlamda bir bütünün hayat bulması gibi. Bu ortaya çıkışı, yeni bir yaşam alanı gibi düşünürsek, bu alanın nasıl işleneceği ve nasıl geliştirileceğini zaman gösterecektir. Geçmişten gelen bakış açıları belki bu yeni yaşamsal alanın efektif bir şekilde hayat bulabilmesi için yeterli ölçüde besleyici olmayabilir, o nedenle yeni bakış açıları elzem hale gelebilir. Bu kıtayı doğuran geçmiş birikimlerdir. Önemli olan, bu yeniden doğuşun, eskiye saygı duyarak ve eskiden ders alarak doğru bir şekilde yapılanmasına imkan sağlamaktır. Tıpkı bir çocuğun kendi potansiyelini yaşayabilmesi için ona uygun alanlar açmak gibi.

“Babamsa sağı solu belli olmaz
Bir gürledi mi yer yerinden oynar
Göğsünde çatırdamalar olurmuş
Onun için derdi”

Uranüs, mitolojide Gök Tanrısı’dır. Gürlüyor ve elektrik ile şokluyor. Uranüs’ün Sabian sembolü: “Beyaz güvercin bulanık suların üzerinden uçuyor” diyor bize. Beyaz güvercin, barışın ve umudun sembolüdür. Hernekadar koşulların belirsizliği suları bulanıklaştırsa da beyaz güvercin umutla geleceğe doğru kanat çırpar ve belirsizliğin yarattığı endişe ve korku hali güvercinin her kanat çırpışıyla dağılır.   

Bir dönem babası belli olmayan çocukların nufus cüzdanındaki baba alanına Kaya ismi yazılırmış. Yani devlet. Kaya gibi sağlam kökleri olan anlamında.. Satürn astrolojik olarak hem devleti, hem de babayı ifade eder. Haritadaki Satürn Sabian sembolü bize: “Kozasından çıkan kelebek.” diyor. Kelebeğin kozadan çıkış hikayesi kolay olmaz ve tırtılın kelebeğe dönüşüm süreci zorludur. Ama tırtılın kelebek olarak hayata devam edebilmesi, kozadan çıkarken sarfettiği çaba ile kendini ne kadar güçlendirdiğine bağlıdır. Her doğum kendi içinde zorludur.   

“Bir gürledi mi yer yerinden oynar
Göğsünde çatırdamalar olurmuş”

Onun için sayısız irili ufaklı
Kaya parçaları vardır bu topraklarda

Haritada Mars ve Merkür’ün aynı derecede kavuşumda olduklarını görüyoruz ve Sabian sembolü bize “mucit laboratuvarda deney yapıyor” diyor. Farklı karışımları yada farklı kişileri biraraya getiren bir vizyon. Haritada bu kavuşum 5. Evde yani “doğum”un evinde.

“Ve sen benim oğlum
Ve sen kayaların oğlu
Bu taşı toprağı bir arada tutacaksın”

Haritadaki Jüpiter’in Sabian Sembolü: “Bir kızılhaç hemşiresi” diyor. Şefkatle iyileştirmek için gereken enerji, adeta taşı toprağı bir arada tutacak olan yarabandı gibi..

Merkür Mars kavuşumuna eşlik eden Güneş’in Sabian Sembolü “Derin dalışı yapan dalgıçların makinelerle deniz altı araştırması.” diyor. Herhangi bir konuda derine dalmak hem fiziksel hem de duygusal anlamda güçlü olmayı ve özel becerileri gerektirir. Diğerlerinin görmediğini görebilmektir. Zihinsel çıkarımların ötesine geçebilecek bir bilgeliğe ulaşmaktır. Ay&Güneş’in Sabian sembolleri Atlantis’i çağrıştırmaktadır.

Ve 2023`ün ılık bir ekim sabahında

Yeni bir kayaların oğlunun doğuşunu

Beraberce seyre koyulduk…

Satürn’ün babası Uranüs’ü hadım etmesinden sonra denizden ak köpükler, bu köpüklerden de Afrodit çıkar. Afrodit yani Venüs’ün haritadaki Sabian sembolü ise “Vaat edilmiş topraklara giden araba kervanı.” demektedir. Yani, aynı amaç doğrultusunda bir araya gelen insanların yeni bir fikir yeni bir hayat için çalışması..

Sevgiyle..

Sosyal Medya'da Paylaşın